ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


1. A sofőrszolgálat (Megbízott) az ügyfelet (Megrendelő) a megrendelő tulajdonában vagy egyéb jogcímen, jogszerűen a használatában lévő gépkocsijával az előre megállapított fuvardíj ellenében, az általa megjelölt időpontban, az általa megjelölt címre szállítja.

2. Megbízott az aktuális árjegyzéket szórólapon és internetes honlapján is közzéteszi. Megbízott az árváltozás jogát fenntartja, a változásról az érvényesség előtt legalább 2 nappal tájékoztatást nyújt. A közölt árak az Áfá-t tartalmazzák. A szolgáltatás telefonon rendelhető meg.

3. Megbízott a megbízás teljesítését megtagadja, ha felismeri, hogy a gépjármű, melynek használatával megbízták, nem felel meg a biztonságos közlekedés feltételeinek. Ebben az esetben a kiszállási díj 6.000.- Ft.

4. A Megrendelő felelősséget vállal a gépjárműve műszaki állapota miatt a személyek életében, egészségében és testi épségében, illetve egyéb tárgyakban okozott károkért, továbbá köteles megtéríteni Megbízott többletköltségeit, ha azok annak folytán keletkeztek, hogy a Megrendelő a jogszabályokban foglaltakat nem tartotta be. Megbízott a sofőrszolgálati tevékenysége során a neki/vagy az általa alkalmazott sofőrnek felróható károkért legfeljebb 300.000.-Ft értékhatárig vállal felelőséget.

5. Megbízott felelősségvállalása nem terjed ki arra az esetre, ha a sofőrnek felróható okból keletkezett káresemény következtében harmadik személy gépjárművében kár keletkezik. Ebben az esetben a harmadik személy gépjárművében keletkezett kár megtérítése kizárólag Megrendelő gépjárműve kötelező biztosításának terhére történik. Megbízott csak és kizárólag olyan kárért vállal felelőséget, melynek bekövetkeztét Megrendelő közvetlenül az esemény után, még annak helyszinén a sofőrnek jelzi és egyben a Megbízott felé telefonon bejelenti. Megbízott kijelenti, hogy az általa alkalmazott sofőr, KRESZ szabályainak megsértéséből adódó, illetve ezekhez kapcsolódó bírságait és káresemények költségeit át nem vállalja. Ebben az esetben a kárrendezés költségei a sofőrt terhelik. Megbízott nem vállal felelősséget a műszaki engedély és eredetiség vizsga érvényességéért, valamint a gépjárműben elhelyezett tárgyakért.

6. A szolgáltatási szerződés szóbeli megbízással jön létre. A megbízás tartalmazza a Megrendelő adatait, gépjármű típusát, az indulási/érkezési címet, a viteldíjat. Az adatlap 60 napig megőrzésre kerül, amit probléma esetén a megadott email címen elkérhet. Az adatlap csak a Megrendelő aláárásával együtt érvényes.